ค้นหาจากวันที่ ถึงวันที่

แสดงรายการที่ 1-95 จากทั้งหมด 95 รายการ
ลงวันที่หัวข้อข่าวอ่าน
20/03/2013 14:11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2556336
17/04/2013 17:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2556364
12/06/2013 17:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2556362
04/07/2013 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2556344
30/07/2013 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2556352
10/09/2013 08:11สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2556339
03/10/2013 08:09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2556356
05/11/2013 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2556363
06/02/2014 10:58สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2557327
09/06/2014 14:17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2557312
03/07/2014 14:18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557355
07/07/2014 12:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2557351
06/08/2014 12:49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2557335
08/09/2014 12:50สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2557344
06/10/2014 12:51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2557349
09/12/2014 12:53สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557341
12/01/2015 10:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557362
05/02/2015 09:32สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558312
10/04/2015 11:45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558318
12/05/2015 11:14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558351
03/06/2015 14:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558310
03/07/2015 10:10สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558360
08/08/2015 10:07สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558337
05/10/2015 14:15สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558358
09/11/2015 14:38สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558354
02/12/2015 12:37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558395
11/01/2016 11:41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558316
08/02/2016 09:44สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559324
04/03/2016 11:06สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559369
08/04/2016 11:23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559331
10/05/2016 15:51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559374
02/06/2016 14:23สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559333
06/07/2016 13:31สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559340
04/08/2016 16:41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559306
07/09/2016 11:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559377
07/10/2016 11:39สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559348
08/11/2016 15:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559357
06/01/2017 14:21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559326
07/02/2017 16:35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560295
03/03/2017 14:37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560337
10/04/2017 09:20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560351
12/06/2017 14:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560337
12/07/2017 14:24สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560314
09/08/2017 16:40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2560301
04/09/2017 14:14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560239
05/10/2017 14:29สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560299
08/11/2017 15:28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560278
04/01/2018 15:16สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560232
02/02/2018 16:09สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561227
06/03/2018 18:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561290
03/04/2018 15:14สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561254
01/05/2018 13:21สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561231
04/07/2018 15:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561254
04/07/2018 15:04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)251
08/08/2018 10:18สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561296
08/08/2018 10:19สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (กองพัสดุฯ)256
08/08/2018 16:05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ)232
03/09/2018 17:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561254
07/09/2018 15:34สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 237
07/09/2018 15:35สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)219
03/10/2018 16:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561228
03/10/2018 16:03สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)263
02/11/2018 16:51สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561230
04/12/2018 17:54สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สำนักการศึกษาฯ)233
03/01/2019 16:38สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (กองกิจการสภาฯ)248
03/01/2019 16:40สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561235
05/02/2019 14:04สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 (สำนักการศึกษาฯ)219
06/03/2019 14:58สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562229
06/03/2019 14:59สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)213
07/06/2019 10:07สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (กองพัสดุฯ)193
07/06/2019 10:08สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562192
03/12/2019 10:12สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (กองพัสดุฯ)176
03/01/2020 14:46สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (กองพัสดุฯ)180
03/01/2020 14:47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562176
12/05/2020 15:49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563200
27/11/2020 16:48สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (สำนักการช่าง)166
30/12/2020 11:45สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 172
19/01/2021 16:05สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 165
24/02/2021 14:50สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564142
22/03/2021 15:28สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564176
21/04/2021 16:37สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564138
09/09/2021 13:55สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564103
10/01/2022 10:47สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565126
10/01/2022 16:27สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256561
11/02/2022 16:22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256589
22/03/2022 16:17สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256569
08/04/2022 16:41สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256586
17/05/2022 15:13สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256576
16/06/2022 15:49สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256572
12/07/2022 17:42สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256572
11/08/2022 17:02สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256555
12/09/2022 16:01สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 และสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256562
15/11/2022 15:20สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 6536
22/02/2023 16:59สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256514
22/02/2023 17:00สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256614