สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 (กองพัสดุฯ)

ไฟล์แนบ