สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (กองพัสดุฯ)

ไฟล์แนบ