องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ถนนหน้าเมือง   อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 40000
เว็บไซต์ : http://www.kkpao.go.th   อีเมล : saraban@kkpao.go.th
โทรศัพท์ 043-235143, 043-239256


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น