Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พ.ย. 2564


พิธีส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติ...

วันจันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.พ...

504

15 ก.ย. 2564


รายงานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกั...

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนิน...

593

21 เม.ย. 2564


การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกลือสิ...

องค์การบริหารส่วนจังห...

803

4 ก.พ. 2564


ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลประก...

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลประกอบการรับฟังความคิดเห...

572

12 ม.ค. 2564


แวะเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติภูเวี...

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น...

667

19 พ.ย. 2563


สำนักการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ...

ปรับเกรดถนนลูกรังตามโครงการฯ เส้นบ้านดอนเงิน ...

669

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.ขอนแก่น ล่าสุด 10 รายการ

ลำดับ หัวข้อข่าว ลงวันที่
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬ.... 28 มี.ค. 2566 : 16:34
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง สำนัก.... 28 มี.ค. 2566 : 16:33
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ รถส่วนกลาง ส.... 28 มี.ค. 2566 : 16:30
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. สาย บ.หนอง.... 28 มี.ค. 2566 : 16:23
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.หนอ.... 28 มี.ค. 2566 : 16:21
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.โนน.... 28 มี.ค. 2566 : 16:19
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง สาย บ.ศิล.... 28 มี.ค. 2566 : 16:16
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. สาย บ.โคก.... 28 มี.ค. 2566 : 16:19
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สาย บ.ไส้.... 28 มี.ค. 2566 : 16:17
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและราคากลางจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ.คำมืดเหน.... 28 มี.ค. 2566 : 16:16

เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ล่าสุด

ลำดับ ว/ด/ป รายการ
1. 23 มี.ค. 2566 เนื่องจากเมื่อสัปดาห์ที่ 2 ของมีนาคม 2566 ร้านของดิฉันได้ถูกขโมยง..... รายละเอียด
2. 23 มี.ค. 2566 ถนนเส้น บ้านพระบุ - ข้ามป้อม - บ่อแก - พระยืน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ..... รายละเอียด
3. 22 มี.ค. 2566 เนื่องจากซุ้มขายกาแฟตั้งริมถนนมิตรภาพ อ.บ้านแฮด โนนสมบูรณ์ ได้มีข..... รายละเอียด
4. 16 มี.ค. 2566 อู่ซ่อมรถในเขตที่พัก อาศัย และมีการต่อเติมขยายเขตจนติดแนวเขตที่ด..... รายละเอียด
5. 18 ก.พ. 2566 ทาวเฮ้าส์ปล่อยหมา3-4ตัว ปล่อยขี้-เยี่ยว ตามถนนและหน้าบ้าน สร้างคว..... รายละเอียด
Management Information Systems
ระบบสารสนเทศ

e-vmms

ระบบบันทึกการซ่อมยานพาหนะและเครื่องจักรกล

e-stock

ระบบเบิก-จ่าย วัสดุอะไหล่

e-fuel

ระบบรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

e-complaint

ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์