Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ติดต่อเรา

สำนักช่าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

ศูนย์เครื่องจักรกล

ถ.เลี่ยงเมืองขอนแก่น-เลย ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

เวลาทำการ

จ - ศ : 08.00 - 16.30 น.
หยุดตามวันหยุดราชการ

โทรศัพท์/ออนไลน์

สำนักช่าง : 0-4324-1440
ศูนย์เครื่องจักรกล : 0-4323-5826
: kkpaodata@gmail.com
สำนักการช่าง