Email Address

kkpaodata@gmail.com

Phone Number

0-4324-1440

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 พ.ย. 2564

พิธีส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติ...
วันจันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายก อบจ.ขอนแก่...

15 ก.ย. 2564

รายงานโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกั...
สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการศึกษาโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโคร...

21 เม.ย. 2564

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเกลือสิ...
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักใ...

4 ก.พ. 2564

ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลประก...
ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลประกอบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2
งานออกแบบ...

12 ม.ค. 2564

แวะเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติภูเวี...
เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2564 คณะทำงานอุทยานธรณีขอนแก่น ได้แวะเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติภูเวียง ซึ่...

19 พ.ย. 2563

สำนักการปฏิบัติงานตามโครงการฯ ...
ปรับเกรดถนนลูกรังตามโครงการฯ เส้นบ้านดอนเงิน เชื่อม บ้านแดงใหญ่ บ้านบึงสว่าง ต.บ้านหว...

20 ต.ค. 2563

ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ ส...
ตรวจ ติดตามความคืบหน้าโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สายบ้านหนองขี้ควาย ม. 4 ต.ซำยาง ...

20 ต.ค. 2563

ซ่อมถนนลาดยางสายบ้านดอนหมากพริ...
เครื่องจักรกลของ อบจ.ขอนแก่น เข้าซ่อมถนนลาดยางสายบ้านดอนหมากพริก-บ้านลาน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก...

16 ต.ค. 2563

ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรี...
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน 3/12 โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น...
หน้า 1 จากทั้งหมด 2 หน้า
1   2       Next